Descobrir_educació_Sign'Hom

Descobrir

L’espai Descobrir és una porta oberta a una sèrie de documents (fotografies, arxius, articles, crítica de llibres, vincles a pàgines web i altra informació) relacionats amb el món del coneixement, de l’educació i de la formació.

El seu interès pot ser d’ordre estètic, analític, informatiu, anecdòtic; la seva sensibilitat pot cobrir la gama de tonalitats més contraposades: humorística, poètica, dramàtica, realista, històrica, futurista, pessimista o encoratjadora; tots els documents aporten una perspectiva interessant, susciten reaccions, conviden a reflexions refrescants al voltant de qüestions molt antigues, però d’actualitat i en constant evolució.Accedeix


Ⓒ Sign'Hom 2011